Mediacje sądowe Zapomnij o sporach

Zajmujemy się mediacją sądową w sprawach karnych i cywilnych. Mediacja to szansa dla stron sporu na uniknięcie rozstrzygnięcia sprawy przed sądem i zawarcie ugody. W wielu sprawach skorzystanie z postępowania mediacyjnego przyśpiesza rozstrzygnięcie sporu, minimalizuje poniesione koszty i jest korzystne z punktu widzenia przyszłych relacji pomiędzy stronami konfliktu. Koszty mediacji są znacznie niższe niż w przypadku spraw rozstrzyganych przez sąd, a zawarta ugoda po zatwierdzeniu przez właściwy sąd uzyskuje tytuł wykonawczy i podlega egzekucji jak każde orzeczenie sądowe. Mediator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy, a sąd nie może przesłuchiwać mediatora co do okoliczności, o których dowiedział się w toku mediacji.
Opierając się na posiadanym doświadczeniu szkolimy mediatorów sądowych w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich.
Napisz do nas podając swoje imię i krótko opisując potrzeby - skontaktujemy się z Tobą: mtl@mtl.olecko.pl. Nasza misja: liczy się tylko klient. Do zobaczenia.

Powrót na stronę główną Kontakt
© 2011 MTL CREATION - all rights reserved for all kinds of copying and publication, all materials are property of MTL Creation, korzystając z serwisu akceptujesz Politykę prywatności MTL Creation